Home / Activitats / Beques per als esports extraescolars
Extraescolar

Beques per als esports extraescolars

Ampliem la informació sobre les beques per les extraescolars:

Per poder atorgar-se una subvenció es fa necessària que ambdues parts, unitat familiar i perceptor de la subvenció (entitat homologada), compleixin els requisits que es detallen a continuació i sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

A aquests efectes, es considera que són beneficiaris els pares, mares o tutors legals dels infants i adolescents destinataris de les subvencions. Així mateix, s’entén que són requisits indispensables per a poder percebre aquests ajuts:

– Que els destinataris, infants i adolescents, entre 6 i 17 anys, estiguin preinscrits en una activitat esportiva que es practiqui en una entitat homologada per l’Institut Barcelona Esports.

– Que siguin integrants d’unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar, igual o inferior a 9.959,66 EUR anuals.

– Que siguin integrants d’unitats familiars els membres de la qual estiguin empadronats i residint a Barcelona.

Per més informació cliqueu aquí.

Leave a Reply

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies